بسمه تعالی


داوطبین محترم

ضمن تشکر از استقبال داوطلبین استخدام دررشته های پزشکی و پیراپزشکی با عنایت به اتمام مهلت ثبت نام،از این تاریخ به بعد سامانه غیر فعال می گردد،در صورت نیاز وعدم تکمیل ظرفیت مراتب در اطلاعیه های بعدی و صرفاً از طریق همین سایت اطلاع رسانی می گردد.


باتشکر